Demo2 first
.
Demo2 second
.
Demo2 second
.
Demo2 third
کادر مدرسه
Demo2 fourth
نمایی از دبیرستان مشکاة

حدیث شماره :11
رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: مَن رَدَّ عَن عِرضِ اَخیهِ المُسلِمِ وَجَبَت لَهُ الجَنَّةُ اَلبَتَّةَ؛
هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب می شود.
پیام شماره:3
امام صادق (ع)

برنامه ریزی ، نیمی از زندگی است