Demo2 first
.
Demo2 second
.
Demo2 second
.
Demo2 third
کادر مدرسه
Demo2 fourth
نمایی از دبیرستان مشکاة

حدیث شماره :10
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: طَلَبُ العِلمِ فَریضَةٌ عَلی کُلِّ مُسلِمٍ، اَلا اِنَّ اللهَ یُحِبُّ بُغاةَ العِلمِ؛
طلب علم بر هر مسلمانی واجب است، همانا خدا جویندگان علم را دوست دارد.
پیام شماره:9
امام علی ( ع )

عاقبت اندیشی پیش از عمل ، تو را از پشیمانی در امان می دارد