Demo2 first
رزرو ثبت نام سال تحصیلی 96-95
Demo2 second
..
Demo2 second
.
Demo2 third
کادر مدرسه
Demo2 fourth
نمایی از دبیرستان مشکاة
برنامه امتحانات ، سؤال و پاسخ ( دی ماه 1397)

* لازم به ذکر است جهت دانلود سؤال و پاسخ حداقل بعد از 3 ساعت از پایان امتحان مربوطه روی نام درس کلیک کرده و بصورت فایل pdf دانلود نمایید.


روز                   تاریخ

دهم ریاضی

شروع امتحان : ساعت 8  صبح

دهم تجربی

شروع امتحان : ساعت 8  صبح

یازدهم ریاضی

شروع امتحان : ساعت 8  صبح

یازدهم تجربی

شروع امتحان : ساعت 8  صبح

دوازدهم ریاضی

شروع امتحان : ساعت 8  صبح

دوازدهم تجربی

شروع امتحان : ساعت 8  صبح

یکشنبه

1397/10/02

øøø

øøø

øøø

øøø

دینی

دینی

دوشنبه

1397/10/03

ریاضی

ریاضی

حسابان1

زیست

øøø

øøø

سه شنبه

1397/10/04

øøø

øøø

øøø

øøø

حسابان2

ریاضی

چهارشنبه

1397/10/05

ادبیات

ادبیات

ادبیات

ادبیات

øøø

øøø

پنجشنبه

1397/10/06

øøø

øøø

øøø

øøø

ادبیات

ادبیات

شنبه

1397/10/08

فیزیک

فیزیک

شیمی

شیمی

øøø

øøø

یکشنبه

1397/10/09

øøø

øøø

øøø

øøø

فیزیک

فیزیک

دوشنبه

1397/10/10

عربی

عربی

عربی

عربی

øøø

øøø

سه شنبه

1397/10/11

øøø

øøø

øøø

øøø

عربی

عربی

چهارشنبه

1397/10/12

جغرافیا

جغرافیا

تاریخ

تاریخ

øøø

øøø

پنجشنبه

1397/10/13

øøø

øøø

øøø

øøø

زبان

زبان

شنبه

1397/10/15

هندسه

زیست

فیزیک

فیزیک

øøø

øøø

یکشنبه

1397/10/16

øøø

øøø

øøø

øøø

هندسه3

زیست

دوشنبه

1397/10/17

شیمی

شیمی

هندسه

ریاضی

øøø

øøø

سه شنبه

1397/10/18

øøø

øøø

øøø

øøø

گسسته

بهداشت

چهارشنبه

1397/10/19

زبان

زبان

زبان

زبان

øøø

øøø

پنجشنبه

1397/10/20

øøø

øøø

øøø

øøø

شیمی

شیمی

شنبه

1397/10/22

دینی

دینی

دینی

دینی

اجتماعی

اجتماعی

یکشنبه

1397/10/23

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

آمار

øøø

بهداشت

øøø

سه شنبه

1397/10/25

øøø

øøø

زمین

زمین 

مدیریت خانواده

مدیریت خانواده


برنامه امتحانات ، سؤال و پاسخ ( دی 1392)

                      رشته امتحانی

 

روز و تاریخ امتحان

11 صبح

8:30  صبح

اوّل عمومی

دوم ریاضی

سوم ریاضی

سوم تجربی

چهارم ریاضی

چهارشنبه

1392/10/04

زبان خارجه 1

زبان خارجه 2 

زبان خارجه 3 

زبان خارجه 3 

***

شنبه

1392/10/07

ریاضی 1

ریاضی 2

حسابان

ریاضی 3

حساب دیفرانسیل

یکشنبه

1392/10/08

***

*** 

*** 

*** 

*** 

دوشنبه

1392/10/09

علوم زیست شناسی

شیمی 2

شیمی 3

شیمی 3

شیمی 4

سه شنبه

1392/10/10

***

*** 

*** 

*** 

*** 

چهار شنبه

1392/10/11

***

آمار و مدلسازی

تاریخ

تاریخ

*** 

شنبه

1392/10/14

فیزیک 1

فیزیک 2

فیزیک 3

فیزیک 3

فیزیک 4 

یکشنبه

1392/10/15

***

*** 

مبانی انفورماتیک 

*** 

*** 

دوشنبه

1392/10/16

ادبیات فارسی 1

عربی 2

عربی 3 

عربی 3 

ریاضیات گسسته

سه شنبه

1392/10/17

***

*** 

*** 

آمار و مدلسازی 

*** 

چهار شنبه

1392/10/18

عربی 1

زبان فارسی 2

زبان فارسی 3

زبان فارسی 3

معارف اسلامی

شنبه

1392/10/21

دین و زندگی 1

دین و زندگی 2

دین و زندگی 3

دین و زندگی 3

هندسه تحلیلی

یکشنبه

1392/10/22

***

*** 

*** 

*** 

***

دوشنبه

1392/10/23

زبان فارسی 1

هندسه 1

هندسه 2

زیست شناسی 2

زبان خارجه

سه شنبه

1392/10/24

***

***

***

***

***

چهار شنبه

1392/10/25

شیمی1

جغرافیا

جبر و احتمال

زمین شناسی

زبان و ادبیات فارسی

شنبه

1392/10/28

مطالعات اجتماعی

ادبیات فارسی 2

ادبیات فارسی 3

ادبیات فارسی 3

***