خانه

امکانات ما

آنچه از مشکاة می خواهید

تعداد کلاس 15نفر
تعداد دانش آموز 400نفر
تعداد دبیریان 30نفر
تعداد کادر اجرایی 20نفر

اعضا مدرسه

تیم تشکیل دهنده دبیرستان دوره دوم مشکاة