بسمه تعالی

 

برنامه امتحانات 45روزه آبان ماه دبیرستان پسرانه غیردولتی مشکاة نور( دوره دوم )

    روز         تاریخ دهم ریاضی دهم تجربی یازدهم ریاضی یازدهم تجربی
شنبه 14/08/1401 ریاضی ریاضی حسابان 1 ریاضی 2
دوشنبه 16/08/1401 عربی 1 عربی 1 عربی 2 عربی 2
چهارشنبه 18/08/1401 شیمی 1 شیمی 1 شیمی 2 شیمی 2
شنبه 21/08/1401 فیزیک 1 فیزیک 1 فیزیک 2 فیزیک 2
دوشنبه 23/08/1401 ادبیات 1 ادبیات 1 ادبیات 2 ادبیات 2
چهارشنبه 25/08/1401 زبان 1 زبان 1 زبان 2 زبان 2
شنبه 28/08/1401 هندسه 1 زیست هندسه 1 زیست 2
دوشنبه 30/08/1401 دینی 1 دینی 1 دینی 2 دینی 2
چهارشنبه 02/09/1401 جغرافیا جغرافیا تاریخ تاریخ

در سالتحصیلی  1402 – 1401

 

*غیبت غیر موجه در امتحان به منزله نمره صفر در امتحان مربوطه خواهد بود.

 

 

 

واحد امتحانات دبیرستان پسرانه غیر دولتی مشکاة نور  ( دوره دوم )

 

یک پیغام بگذارید