سوالات و راهنمای تصحیح امتحانات نوبت اول – دی ماه 1401

برنامه امتحانات نوبت اوّل دبیرستان پسرانه غیردولتی مشکاة نور ( دوره دوم )

در سالتحصیلی  1402-1401

برای دریافت فایل PDF جواب هریک از سوالات بر روی درس مورد نظر کلیک کنید.

روز                                    

 

                    تاریخ

دهم ریاضی

شروع امتحان : ساعت 8:30 صبح

دهم تجربی

شروع امتحان : ساعت 8:30 صبح

یازدهم ریاضی

شروع امتحان : ساعت 8:30 صبح

یازدهم تجربی

شروع امتحان : ساعت 8:30 صبح

دوازدهم ریاضی

شروع امتحان : ساعت 11 صبح

دوازدهم تجربی

شروع امتحان : ساعت 11 صبح

شنبه

1401/10/03 ریاضی ریاضی حسابان ریاضی  حسابان

زیست

دوشنبه

1401/10/05 زبان انگلیسی زبان انگلیسی عربی عربی عربی

عربی

چهارشنبه

1401/10/07 عربی عربی دین و زندگی دین و زندگی زبان

زبان

شنبه

1401/10/10 شیمی شیمی شیمی شیمی شیمی شیمی

دوشنبه

1401/10/12 ادبیات ادبیات تاریخ تاریخ هویت

هویت

چهارشنبه

1401/10/10 دین و زندگی دین وزندگی زمین شناسی زمین شناسی دین و زندگی

دین و زندگی

شنبه

1401/10/17 فیزیک فیزیک فیزیک فیزیک هندسه

ریاضی

دوشنبه

1401/10/19 آمادگی دفاعی آمادگی دفاعی زبان انگلیسی زبان انگلیسی سلامت و بهداشت

سلامت و بهداشت

چهارشنبه

1401/10/21 جغرافیا جغرافیا ادبیات ادبیات ادبیات

ادبیات

شنبه

1401/10/24 هندسه زیست هندسه زیست فیزیک

فیزیک

سه شنبه

1401/10/27 *** *** آمار *** گسسته

***

 

یک پیغام بگذارید