بازدید و اردوهای تفریحی

بازدید از واحد های صنعتی مثل کارخانه های مواد غذایی ، اماکن تاریخی ، موزه ها، خانه های قدیمی ،سازه های سنگی و … یکی از رویداد های دوست داشتنی برای همه دانش آموزان می باشد.

از این رو سعی می کنیم برنامه های متعددی برای دانش آموزان جهت بازدید های متنوع تدوین نماییم.

در این بازدید ها دانش اموزان علاوه بر تفریح به یادگیری مبانی کسب و کار و اطلاعات عمومی می پردازند.

یک پیغام بگذارید