دانش آموزان به سالن ورزش نیاز دارند تا در ساعات ورزش بتوانند به فعالیت بدنی سالم بپردازند.

همه دانش آموزان به بوفه شیک و تمیز علاقه مندند چرا که می توانند اوقات فراغت خود با دوستان خود سپری کنند.

دانش آموزان باید کتابخانه ای مجزا در اختیار داشته باشند تا بتوانند با تمرکز در آنجا مطالعه نمایند.

دانش آموزان علاوه بر درس و تحصیل به امکاناتی نیاز دارند تا بتوانند به فعالت های مورد علاقه شان بپردازند.

یک پیغام بگذارید